Risicospreiding beleggen

Risicospreiding beleggen

Risicospreiding bij beleggen is extreem belangrijk. Beurskoersen kunnen zowel dalen als stijgen en met een goede risicospreiding bescherm je jezelf tegen grote dalingen. Beleggen zoals een expert doe je door een goede risicospreiding toe te passen. Risicospreiding en beleggen horen daarom dan ook onlosmakelijk bij elkaar. Wanneer je wilt leren beleggen, dan is dit hetgeen je als eerste wordt geleerd.

Hoe kan je risicospreiding realiseren

Spreiden van beleggingen over verschillende producten of sectoren zal er voor zorgen dat het risico minder wordt. Wel zal het te verwachten rendement ook lager komen te liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden om de risico`s te beperken.

Beleggen in verschillende sectoren

Je kunt beleggen in aandelen van bedrijven in verschillende sectoren. Hierbij is het dan van belang om te kiezen voor sectoren die verschillend reageren op economische omstandigheden. Zo zijn aandelen van de farmaceutische industrie vaak ongevoelig voor onzekere economische tijden. Aandelen van uitzendbureau`s daarentegen reageren het eerst wanneer het economisch minder gaat.

Beleggen in verschillende markten

Ook geografisch kan je risico`s beperken. Zo kan je een gedeelte beleggen op de Europese markt, maar bijvoorbeeld ook in Amerika of in Azië. Er bestaat wel een correlatie tussen de verschillende geografische gebieden, maar dit is niet altijd het geval. Zo kan het zijn, dat de Aziatische markt het goed doet en de Europese markt achterblijft.

Geografische risicospreiding beleggen

Kiezen voor verschillende beleggingsproducten

De beste risicospreiding realiseer je door te beleggen in verschillende beleggingsproducten. In plaats van alles in aandelen te investeren, kan je ook een gedeelte van jouw geld in aandelen en obligaties investeren. 

Beleggen in obligaties is doorgaans minder risicovol, waardoor het risico van de beleggingsportefeuille die je in jouw bezit hebt, afneemt. Wel ligt het te verwachten rendement bij obligaties ook lager.

Je zou er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld een gedeelte van het beschikbare vermogen te beleggen in verschillende producten, zoals cryptocurrencies of via crowdfunding. Of dit risico beperkend werkt, waag ik echter te betwijfelen.

Gespreid beleggen

Wanneer je in één keer al jouw geld in aandelen stopt en de beurs begint dan direct te dalen, dan kan het lang duren voordat je dat verlies weer hebt goedgemaakt. Door periodiek te beleggen, verminder je dit risico. Er is dan sprake van verschillende instapmomenten. Is de beurs gedaald, dan kan je op een lager punt instappen. Op lange termijn zal dit risico beperkend werken.

Beleggingsfondsen

Door te beleggen in een goed gediversifieerd beleggingsfonds, realiseer je vaak direct een goede risicospreiding, zonder dat hier zelf veel voor hoeft te doen. Ga je bijvoorbeeld beleggen in een indexfonds, dan beleg je direct in een mandje van een groot aantal aandelen.

Bij beleggingsfondsen heb je ook weer de keuze in hoe je wilt beleggen. 

Beleggingsfondsen risicospreiding

Je kunt kiezen voor een defensief fonds, neutraal fond of een offensief fonds. Bij een offensief fonds zal er minder sprake zijn van risicospreiding.

Beginnersfouten

Het is soms aantrekkelijk om veel geld te beleggen in een aandeel waar je veel vertrouwen in hebt. Echter, garanties heb je nooit bij het beleggen en de financiële markt is vaak onvoorspelbaar. 

Het kan ook compleet ander uitpakken dan dat je had verwacht. Vanuit dat oogpunt is het altijd van belang om het principe van risicospreiding te hanteren. Ook al verwacht je dat dit niet nodig is. In de praktijk zie je dat beginnende beleggers vaak deze fout maken.