Indexfonds

Indexfonds

Als je leest over beleggen, dan kom je vaak de term indexfonds tegen. Een indexfonds is een beleggingsfonds dat gebaseerd is op een bepaalde index. 

Het streven hierbij is om hetzelfde rendement te behalen als de onderliggende index. Tegenwoordig worden dergelijke fondsen ook vaak een etf`s genoemd, ofwel een exchange traded fund.

In deze context wordt er ook wel gesproken van passief beleggen, omdat er simpelweg een index wordt gevolgd en er geen sprake van is dat jezelf beslissingen dient te nemen over het aankopen en verkopen van specifieke fondsen. Hier krijg je wel mee te maken wanneer je zelf gaat beleggen.

Hoe ziet een indexfonds eruit?

Ga je investeren in een AEX indexfonds, dan zullen dezelfde aandelen die in de AEX zijn opgenomen in het fonds in dezelfde proporties zijn vertegenwoordigd. Op die manier zal het het fonds de index volgen. Wil je investeren in een bepaalde beursindex, dan is er altijd wel een bijbehorend indexfonds te vinden.

Dit verklaart direct waarom het voor een aandeel niet voordelig is wanneer zij niet langer in bepaalde index zijn opgenomen. 

Beleggingsfondsen zullen dit aandeel dan gaan afstoten want anders is het beleggingsfonds niet langer gelijk aan de index. Dit zorgt ervoor dat er meer aanbood ontstaat van de aandelen die uit een index worden verwijderd.

Beleggen met beperkt risico

Bij een indexfonds is er per definitie sprake van meerdere onderliggende aandelen. Dit zorgt voor het basisprincipe van risicospreiding. Wel is het risico verschillend per indexfonds.

Een fonds dat specifiek op een bepaald soort aandelen is gericht zal een hoger risico met zich meebrengen dan een breed fonds. Zo is een AEX fonds een erg breed indexfonds. Aandelen van bijna alles sectoren zijn hierin vertegenwoordigd. 

Een fonds bijvoorbeeld gericht op vastgoed, zal alleen investeren in vastgoed gerelateerde aandelen. Indien de vastgoedmarkt het dan niet goed doet, zal dit fonds ook niet goed presteren.

Indexfonds en risico

Risicospreiding

Bij een AEX fonds, waarin alle beursgenoteerde bedrijven van de AEX zijn vertegenwoordigd,  zal je meer zien dat bepaalde aandelen het goed doen en andere aandelen zullen het minder doen. Per saldo zullen de minnen en plussen elkaar voor een groot gedeelte opheffen zodat er sprake zal zijn van een stabieler rendement. 

Daarentegen zal je ook minder grote uitschieters naar boven tegenkomen. Risicobeperking houdt nu eenmaal in dat de kans op een zeer hoog rendement ook afneemt.

Of het nu om aandelen of obligaties gaat, er zijn tal van indexfondsen waarin je kunt beleggen.

Beleggen met lage kosten

Een ander verschil tussen een actief en passief beheerd fonds zijn de kosten. Een bijkomend voordeel van het indexbeleggen is dat de kosten van het beleggen lager uitvallen.

Het beleggen kan geheel worden geautomatiseerd waardoor er eigenlijk geen fondsbeheerders nodig zijn. Het zijn eigenlijk passief beheerde beleggingsfondsen.

Lage kosten beleggen

Actief beheerde fondsen brengen voor banken veel meer kosten met zich mee.

Actief beheerde beleggingsfondsen dienen dan ook beter te presteren dan een index, om de hogere kosten te rechtvaardigen.

Voor wie is indexbeleggen geschikt?

Ben je geen actieve belegger, of heb je hier geen interesse in, dan kan je door het indexbeleggen toch een aandelenportefeuille opbouwen. Je hoeft dan zelf bijvoorbeeld niet het financiële nieuws te volgen. Dit is wel het geval wanneer je zelf een aandelenportefeuille gaat opbouwen. Indexbeleggen is in onze opinie dan ook een goede keuze voor beginnende belleggers.

Daarnaast brengt actief beleggen, of laten beleggen, doorgaans hoge kosten met zich mee. Hetzelfde geldt voor actief beheerde fondsen, waar je een percentage van het vermogen als beheerders fee dient te betalen. Dit percentage ligt doorgaans tussen de 1% en 2% per jaar, hetgeen ten koste gaat van het rendement. Dit zijn de kosten bovenop de kosten van de beleggersgsrekening