Wat is een obligatie?

wat is een obligatie

Wat is een obligatie nu eigenlijk?

Een obligatie is een lening, welke kan worden uitgegeven door bedrijven of overheden. Een kenmerk is dat een obligatie verhandelbaar is. Daarnaast wordt de lening ook verdeeld in kleinere gedeelten. In plaats van een lening van 1.000.000€ worden er bijvoorbeeld 1.000 obligaties van 1.000€ uitgegeven.

Er is altijd sprake van een vaste looptijd en  meestal een vaste rente. Des te langer de looptijd, des te hoger de rente zal uitvallen. Is er sprake van een variabele rente, dan wordt dit een "floating note" genoemd. 

Zijn obligaties risicovrij?

Een obligatie is per definitie niet risicovrij. Degene die een obligatie heeft uitgeschreven dient de schuld op de vervaldatum te kunnen voldoen. Er bestaan verschillende gradaties wat betreft risico. Dit wordt bepaald door de partij die de obligatie uitgeeft. Zo wordt een obligatie van de Nederlandse staat doorgaans gezien als een obligatie met een erg laag risico. 

Wanneer je een obligatie koopt van een bedrijf met een lage credit rating, dan dien je dit te zien als erg risicovol. Ook hier geldt dat beleggen met geleend geld niet verstandig is. Er is namelijk geen sprake van geld investeren zonder risico.

Gevolgen bij een faillissement

De kans dat je het gehele bedrag dat je hebt geïnvesteerd bij een faillissement terugkrijg is minimaal. Wel sta je als obligatiehouder hoger in de pikorde in het geval van een faillissement. Echter, leen je geld aan een bedrijf, dan heeft de belastingdienst voorrang.

Je dient de eventuele opbrengsten uit een faillissement te delen met andere schuldeisers.

Obligaties en faillissement

Deze schuldeisers zullen eerst allemaal dienen te worden betaald, alvorens obligatiehouders aan de beurt zijn. In de praktijk dien je dan al blij te zijn als je überhaupt nog iets ontvangt.

Waarom fluctueren de koersen van obligaties?

De koers van een obligatie fluctueert om verschillende redenen.

Indien de marktrente stijgt of daalt, dan wordt een obligate meer of minder waard. Stel dat de rente stijgt, dan wordt een obligatie minder waard. Je kan dan namelijk andere, nieuwe obligaties, kopen die een hogere rente opleveren. 

Wel zal dit effect naarmate het einde van de looptijd nadert kleiner worden. De extra rente ten opzichte van de marktrente die de obligatie oplevert wordt dan steeds kleiner.

Ook als het risicoprofiel aan verandering onderhevig is, dan zal de koers gaan fluctueren. Stel dat je een obligatie van een bedrijf bezit en de credit rating van dat bedrijf wordt naar beneden aangepast, dan wordt het risico dat er niet aan de verplichting kan worden voldaan groter. Hierdoor zal de koers gaan dalen.

Boven- en onder pari

Wanneer de koers boven de nominale waarde noteert, dan wordt er in de beleggingswereld over boven pari gesproken. Ligt de koers beneden de nominale waarde, dan is er sprake van beneden pari. Dit wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde.

Rente en effectief rendement

De rente die wordt uitgekeerd staat bij de uitgifte van een obligatie vast. Het effectief rendement kan echter fluctueren. Stel dat de koers stijgt van 100€ naar 105€, dan zal het effectieve rendement lager worden.

Het absolute bedrag dat je aan rente ontvangt blijft gelijk, maar de investering wordt groter. Wanneer je gaat leren beleggen, dan zal je dit allemaal exact worden uitgelegd.

Wat is het rendement van een obligatie

Beleggen in obligaties

Obligaties worden vaak opgenomen in een beleggingsportefeuille, doordat deze minder risicovol zijn dan aandelen. Hierdoor vermindert het algemene risico van een beleggingsportefeuille. De looptijd van een obligatie is doorgaans redelijk lang. Het gaat bij de meeste obligaties om meerdere jaren en soms wel om 10 jaar. 

De uitgevende instelling krijgt met kosten te maken. Bij een kortere looptijd is het door deze kosten voordeliger om een financiering via een bank te verkrijgen.

Om daadwerkelijk te beleggen in dit schuldpapier dien je een beleggersrekening te openen bij een broker. Je kan niet direct bij de uitgevende partij terecht. Tenzij het om een onderhandse transactie gaat. In dat geval gaat het echter wel bijna altijd om zeer grote bedragen.

Verschillende soorten obligaties

Converteerbare obligaties zijn erg specifiek. Het geeft je namelijk de mogelijkheid om de obligatie om te zetten in aandelen. De omreken verhouding wordt hierbij van tevoren vastgelegd. Dit geeft voor de investeerder of belegger een mogelijkheid op extra rendement. Indien de koers van een aandeel sterk is gestegen, dan kan het voordeliger te zijn om je te laten uitbetalen in aandelen dan in contanten. 

Bij bedrijven die in de financiële problemen terecht zijn gekomen zie je wel eens dat obligaties worden omgezet in aandelen. 

Op die manier hoeft het noodlijdende bedrijf niet langer rente te betalen en krijgt de investeerder meer zeggenschap in de onderneming. Bestaande aandeelhouders zijn hier doorgaans niet blij mee, omdat er dan sprake is van verwatering van het aandelenbezit, wat doorgaans substantieel is.

Obligatiefondsen

Ook bij het beleggen in obligaties is risicospreiding van groot belang. Zeker bij bedrijfsobligaties is er sprake van risico. Door niet al het geld dat je wilt beleggen te investeren in één obligatie maar dit te spreiden over meerdere obligaties, verminder je dit risico. Een obligatiefonds maakt risicospreiding eenvoudig. Een dergelijk fonds zal het geld van een investeerder automatisch verdelen over verschillende fondsen.

Obligatiefondsen

Je hoeft dan niet zelf actief aan de slag te gaan om een goed gediversifieerde portefeuille samen te stellen.

Wel zal er sprake zijn van beheerskosten, die ten koste gaan van het rendement. Wel zijn deze kosten lager dan bij vermogensbeheer.

Mixfondsen

Ben je niet tevreden met het rendement wat obligaties opleveren? Dan kan kan je ook kiezen voor een mixfonds. Het geld wordt dan verdeeld over zowel aandelen als obligaties. Hierdoor zal zowel het verwachte rendement maar ook het risico toenemen. 

Hoe dit exact uitpakt hangt af van de samenstelling van het fonds. Je kunt hierbij kiezen tussen defensieve of meer offensieve mixfondsen.

Kosten van beleggen

Kosten van beleggen

De kosten van beleggen kunnen een grote rol spelen bij het uiteindelijke rendement. De kosten van het beleggen worden belangrijker, naarmate je actiever gaat beleggen. 

Indien je regelmatig aan- en verkooptransacties uitvoert, dan zal het bedrag dat je kwijt bent aan transactiekosten ook toenemen. Een volledig brokers overzicht analyseren zal je helpen om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

Online brokers

Online brokers zijn sterk in opkomst. De transactiekosten die in rekening worden gebracht zijn doorgaans aanzienlijk lager dan bij de banken. Zo is het bij online brokers, zoals eToro of Bux Zero, zelfs mogelijk om zonder transactiekosten in ETF`s te handelen.

Verschillende soorten kosten van beleggen

De kosten van beleggen worden onderverdeeld in verschillende kosten. Als je gaat vergelijken om de goedkoopste broker te vinden, dan is het van belang om ervoor te zorgen, dat je hierbij in een vergelijking alle kosten meeneemt. Welke kosten dien je te betalen?

Transactiekosten

De transactiekosten worden doorgaans uitgedrukt in een percentage van de waarde van de transactie die je uitvoert. Daarnaast wordt er vaak een minimumbedrag aan gekoppeld, of er is sprake van een vast bedrag plus een percentage van de waarde van de transactie. 

Bied- en laatkoers

De kosten van de spread zijn iets minder transparant. Indien je in ETF`s gaat handelen, dan zie je de bied- en laat koers voorbijkomen. Ga je handelen via een Engelstalig platform, dan zullen de term Ask en Buy worden gebruikt.

Indien je een ETF wilt aankopen, dan zal je de laatkoers dienen te betalen.

Kosten van beleggen spread

Deze ligt hoger dan de biedkoers. Wil je vervolgens de ETF weer verkopen, dan ontvang je de biedkoers. 

Eigenlijk is het zo, dat direct na aankoop, de waarde van het aandeel of ander financieel product dat je hebt gekocht, direct iets in waarde daalt. Dit verschil heet de spread. Dit is een vergoeding voor de broker, die de transactie uitvoert. 

Niet elke broker hanteert dezelfde spreads. Zo ligt de spread bij bijvoorbeeld eToro hoger dan bij andere brokers. Je kunt dan wel handelen zonder transactiekosten te betalen, je bent wel meer geld kwijt voor de spread

Indien je met relatief kleine bedragen gaat handelen zal dit voordelig uitpakken. Ga je met hele grote bedragen handelen, dan dien je goed op te letten, of het daadwerkelijk nog voordelig is. Indien je hetgeen wat je uitspaart aan de transactiekosten kwijt bent aan een hogere spread, dan heb je er per saldo nog niks mee gewonnen.

Service kosten

Behalve de kosten die je dient te betalen bij het uitvoeren van een transactie, rekenen de banken ook een vast bedrag per maand. Dit worden de servicekosten of beheerkosten genoemd. Dit zijn kosten die verband houden met het beheer van de aandelenportefeuille. Deze kosten worden vaak per kwartaal in rekening gebracht. 

Service kosten bij beleggen

Bij de ABN AMRO betaal je bij zelf beleggen plus 4€ per maand en bij zelf beleggen basis een percentage van de waarde van de beleggingsportefeuille. Dit percentage ligt afhankelijk van de waarde van de portefeuille tussen de 0,06% en 0,2%. Bij Brand New Day betaal je 0,44% over het belegde vermogen.

Beleggingsfondsen

Bij beleggingsfondsen is er sprake van beheer van het fonds. De kosten die dit met zich meebrengt worden verwerkt in de koers van het fonds. Uiteindelijk gaan deze kosten ten laste van het rendement. Welk fonds je in belegt speelt een rol bij de hoogte van de kosten. 

Beleggingsfondsen die actiever worden beheerd brengen hogere kosten per jaar in rekening.  Je kan ook kiezen voor een indexfonds. Dat zal minder kosten met zich meebrengen.

Begeleid beleggen

Ga je beleggen, waarbij je het beleggen geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren door beleggingsexperts, dan is er sprake van begeleid beleggen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden uitgedrukt in een percentage van de waarde van het beheerde vermogen. 

Er kan daarnaast ook sprake zijn van een extra bedrag dat in rekening wordt gebracht, dat afhankelijk is van het behaalde rendement. Dit zijn de kosten die je betaalt voor de tijd en expertise van de experts die jouw vermogen beheren.

Maak een goede vergelijking voordat je gaat beslissen

Voordat je daadwerkelijk een rekening gaat openen bij een broker, is het verstandig om een volledig brokers overzicht te bekijken, alvorens een beslissing te maken. Zorg er dan wel voor, dat je een volledig brokers overzicht gebruikt en geen overzicht waarbij er belangrijke partijen ontbreken. 

Brokers die zouden dienen te worden opgenomen in een dergelijk overzicht zijn in ieder geval grote spelers zoals  DeGiro, Bux en Mexem.

Leren beleggen

Leren beleggen

Leren beleggen is niet moeilijk. Als beginnende belegger dien je jezelf vooral niet gek te laten maken. Wanneer je online op zoek gaat naar informatie, dan kom je heel veel termen tegen. Echter, wanneer je gaat beginnen met beleggen, dan zijn veel van deze termen niet relevant.

Tips voor het starten met beleggen

Een voorbeeld is short gaan. Short gaan houdt in dat je in de toekomst iets verkoopt, wat je op dit moment nog niet bezit. Dit brengt de nodige risico`s met zich mee en zou je als beginnende belegger links moeten laten liggen. 

Eventueel, op het moment dat je meer ervaring hebt, kan je jezelf daar alsnog in verdiepen.  Voor beginnende beleggers hebben wij de volgende tips, om te leren beleggen.

1. Begin eenvoudig

Er zijn talloze financiële producten waarin je kunt beleggen. In onze opinie is het echter verstandig om te beginnen met een eenvoudig product. Aandelen zijn hiervan het beste voorbeeld. Een aandeel kopen of verkopen is vrij eenvoudig. Dit is dan ook een goede instap om jezelf wegwijs te laten worden met  het thema beleggen.

2. Ga niet direct grote bedragen beleggen

Beleggen in aandelen houdt altijd het risico in dat deze aandelen minder waard worden. Een bedrijf kan failliet gaan en dan ben je zelfs je gehele investering kwijt.

Hierdoor wordt er altijd aangegeven dat je alleen met geld dient te beleggen dat je kunt missen. En zeker niet moet gaan beleggen met geleend geld.

Leren beleggen met kleine bedragen

Als je net gaat beginnen, ga dan niet direct al jouw spaargeld op de beurs beleggen.

Wanneer je wilt leren beleggen, dan wil je dit niet op een manier doen, dat het ten koste gaat van het opgebouwde spaargeld. Daarnaast kan je ook met kleine bedragen over een lange termijn mooie rendementen realiseren.

3. Vermijd risicovolle producten

Producten zoals opties en cryptocurrencies zijn risicovoller dan aandelen. Leren beleggen met deze producten is dan ook iets wat je beter op een later tijdstip kunt doen. Beginnende beleggers maken bijna altijd fouten. Bij het beleggen in dit soort producten kan een fout echter heel veel geld kosten. 

Een hoog risico zorgt er aan de ene kant voor dat je veel geld kunt verdienen, maar gaat gepaard met het risico dat je ook veel geld kunt verliezen. 

Vergelijk het maar met een casino. Zet je in op rood of zwart, dan heb je bijna 50% kans dat je wint, maar je zult niet veel winnen. Zet je eenzelfde bedrag in op een specifiek nummer op de roulettetafel, dan kan je een veel groter bedrag winnen. De kans dat je dan wint is echter vele malen kleiner.

4. Kies voor een goedkope broker

Het kopen en verkopen van aandelen kost geld. Je dient dit te doen via een broker en die brengen transactiekosten in rekening. Er zijn op dit moment talloze brokers actief, wat de transactiekosten heeft doen dalen. Zo kan je via eToro, Bux zero en de DeGiro relatief goedkoop beleggen.

De kosten van een beleggersrekening hebben grote invloed op het netto-resultaat dat je haalt uit jouw beleggingen.

Goedkope broker kiezen

5. Open een oefenaccount

Online brokers zoals Bux zero en eToro bieden de mogelijkheid om een oefenaccount te openen. Op die manier beleg je niet met echt geld, maar kan je wel zien wat er gebeurd zou zijn, als je wel met jouw vermogen was gaan beleggen. 

Je kan op deze manier verschillende strategieën uittesten en kijken of hetgeen je van plan was om te gaan doen ook een goede keuze was geweest. 

Maak je doorlopend verliezen in jouw oefenaccount, dan is het nog niet het juiste moment om daadwerkelijk met echt geld te gaan beleggen. Leren beleggen kan uitstekend op deze manier. Je kunt leren wat je wel of niet dient te doen, zonder dat dit je geld gaat kosten. 

6. Volg een training of cursus

Je kan  online heel veel informatie vinden. Het nadeel hiervan vind ik dat het nooit echt goed gestructureerd is. Een goede training zorgt ervoor dat het beleggen je van A - Z wordt bijgebracht. Stap voor stap wordt je dan door de wereld van het beleggen meegenomen. 

Er zijn een aantal termen en begrippen die je goed dient te begrijpen. De term technische analyse is bijvoorbeeld erg belangrijk. Het is niet noodzakelijk om een expert te worden op dit gebied, maar je dient wel de basis te begrijpen. Maar ook koopsignalen, verkoopsignalen zijn erg belangrijk, dat je weet wat hiermee wordt bedoeld en deze leert herkennen. 

Dit is iets wat tijd kost, maar van groot belang is. Vergeet daarbij niet dat je gaat beleggen voor een langere periode, wat het de tijdsinvestering meer dan waard maakt.

Daarnaast dien je ook erg uit te kijken voor informatie die je online vindt. Je weet nooit wat de intentie is, van degene die de informatie heeft gepubliceerd. 

7. Coaching

Wil je nog een stap verder gaan, dan het volgen van een online cursus of training, dan kan je ook opzoek gaan naar online coaching. Een goede coach kan je helpen bij het maken van de beslissingen waarin je wilt gaan investeren. 

Voordat je daadwerkelijk een aandeel of dergelijke gaat kopen, kan je dan om advies of de mening van de coach vragen. Wie zou er nu niet op een praktijkgerichte manier willen leren beleggen van een expert?

Beleggen met een coach

8. Bereid je voor op hetgeen gaat komen

De kans dat je vanaf het begin geld gaat verdienen is aanwezig. Maar het is absoluut geen garantie. Naarmate je meer ervaring krijgt, dan zal je merken dat er gewoon tijden zijn dat het tegenzit. Dit geldt ook voor de ervaren belegger. Beleggen gaat gepaard met ups en downs.

Leren beleggen is voor een belangrijk deel ook omgaan met tegenslagen. Ga geen gekke dingen doen. Zorg dat je een strategie hebt en hou daar aan vast.

9. Maak een plan en een strategie

Leren beleggen betekent dat je voor jezelf een plan en een doel opstelt waarom je wilt beleggen. Dit heeft invloed op de te volgen strategie. Een lange termijn strategie kan ertoe leiden dat je iets meer risico neemt. Ga je voor een korte termijn beleggen, dan zijn risicovolle producten niet verstandig om in te investeren. 

Als je voor kleine winsten op de korte termijn wilt gaan, dan is daytraden weer de geschikte methode. Handelen op dit gebied vergt echter wel extra kennis.

Short gaan

Short gaan

Short gaan of short selling is iets wat met name hedge funds doen. Het verkopen van aandelen, of andere effecten, die je nog niet in jouw bezit hebt, is een risicovolle operatie. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van geleende aandelen. Hoe dit precies werkt, leggen we uit op deze pagina.

De geleende aandelen worden verkocht tegen de koers van vandaag. Op het moment dat de geleende aandelen weer dienen te worden teruggegeven dient dan de koers te dalen, om deze zodoende goedkoper terug te kopen. Laten we eens kijken hoe dit in de praktijk werkt.

Het principe van short gaan

Verwacht je dat de koers van een aandeel gaat dalen? Dan kan je, door deze vast te verkopen tegen de koers van vandaag, veel geld verdienen. Je dient dan te wachten tot je de aandelen tegen een lagere prijs kunt kopen. 

Dit dient dan wel te gebeuren voor de datum waarop je verplicht bent te leveren. Is dit niet het geval, of is daarentegen de koers zelfs gestegen, dan zal je tegen een fors verlies aan kunnen lopen. Om de aandelen dan weer terug te kopen ben je meer geld kwijt dan dat je ervoor hebt gekregen.

Beleggen zonder grote bedragen te investeren

Bij short gaan hoef je geen grote bedragen te beleggen. Pas op het moment dat het moment van levering van het aantal overeengekomen effecten in zicht komt, dien je te investeren. Doorgaans worden er dan niet echt de aandelen geleverd, maar wordt het verschil tussen de overeengekomen prijs en de actuele koers afgerekend. Dit wordt een CFD genoemd, een “Contract For Difference”.

Short gaan CFD

Je kunt door een CFD profiteren van een koersdaling van duizenden aandelen, zonder dat je bij aanvang veel hoeft te investeren. Hier komt dan ook de term hedgefund vandaan. 

Het sluiten van een short positie

Het kan wel zo zijn, dat indien de koers niet zo reageert zoals verwacht, dat alsnog de aandelen worden aangekocht, om het risico af te dekken. Indien de koers stijgt, wordt op de manier het verlies met short selling gecompenseerd met de winst uit de aandelen. In de praktijk is het echter zo dat er met grote aantallen wordt gewerkt. 

Investeringsmaatschappijen hebben niet altijd de middelen om de op basis van short selling de benodigde aandelen te kopen. In dat geval wordt er gezocht naar andere mogelijkheden om de short positie te sluiten. Zo kan er met opties worden gewerkt om het verlies te beperken. 

Short selling van verschillende producten

Short op een aandeel is de meest voorkomende manier van short selling. Daarnaast kan je ook short posities aannemen in futures, obligaties of cryptocurrencies. In mijn opinie is short gaan in cryptocurrencies de meest risicovolle methode van short selling. 

De koersen van cryptocurrencies zijn nog onvoorspelbaarder dan aandelen en daarnaast zijn de fluctuaties nog groter. 

Short positie sluiten

Koersinvloeden en manipulatie

Hedgefunds worden er wel eens van beschuldigd dat zij door hun short selling activiteiten de koersen proberen te manipuleren. Indien er een short positie wordt geopend, dan is hen er alles aan gelegen om de koers te laten dalen. 

Stel dat zij een groot pakket aandelen in hun bezit hebben. In dat geval zouden zij deze aandelen kunnen gaan verkopen, om zo te proberen de koers naar beneden te krijgen. Het op de markt brengen van de aandelen zal niet alleen het aanbod vergroten. Ook kunnen beleggers dit opvatten als signaal dat er een koersdaling aan zit te komen.

Het signaal van het openen van een short positie

Vooral het signaal dat uitgaat van een short positie door een hedge fund is erg belangrijk. Je kunt wel stellen dat de meest ervaren beleggingsexperts in dienst zijn bij hedge funds. Daar valt als beleggingsexpert namelijk het meeste te verdienen. 

En dan heb je het echt over vele tientallen miljoenen op jaarbasis. Indien een dergelijke partij een short positie opent, dan doen zij dat niet voor niks. Ze gaan dan uit van een koersdaling, wat dan ook regelmatig door andere beleggers wordt overgenomen. Bedrijven zijn dan ook niet blij wanneer er een short positie in het aandeel van hun bedrijf wordt geopend.

Kink in de kabel voor hedgefunds

Er is onlangs wel een kink in de kabel gekomen voor de hedgefunds. Grote hedgefunds openenden short posities in het aandeel van Gamestop. Via reddit zijn toen kleine beleggers in actie gekomen om de koers van Gamestop te ondersteunen. En dat met groot succes. In plaats van dat de koers onderuit ging, is deze wel 40 keer over de kop gegaan. 

Dit heeft voor enorme verliezen gezorgd bij een aantal grote hedgefunds.

Gamestop short selling

Dat kleinere beleggers op deze manier een koers kunnen manipuleren is een waarschuwing voor hedgefunds. Dit zou in de toekomst zomaar nog een keer kunnen gebeuren. En als je dan de aandelen terug zou moeten kopen tegen een koers die vele malen hoger ligt, dan lopen de verliezen razendsnel op.

Short squeeze

Een short squeeze treed op wanneer short sellers aandelen dienen te kopen, om zodoende hun short positie af te dekken. Zeker wanneer meerdere grote hedgefunds short posities aanhouden in een bepaalde etf`s, dan is dit een interessante ontwikkeling. 

Het wordt dan min of meer een pokerspel wie het langst wacht met het sluiten van een short positie. Indien een partij gaat beginnen met het kopen van de aandelen, om de positie te sluiten, dan zullen andere hedgefunds hierop dienen te reageren. Of juist niet, wat dan wel stalen zenuwen vereist.

Is short selling interessant voor particuliere beleggers?

Voor particuliere beleggers is short eigenlijk niet iets waar je aan zou moeten beginnen. Voor beginnende beleggers is dit niet de beste manier om in te stappn. Je kunt nu eenmaal niet concurreren tegen de grote hedgefunds. Daarnaast kunnen zij veel sneller reageren dan dat jij dat kan. Wel kan je kijken naar wat hedgefunds doen en hierop jouw strategie aanpassen. 

Op het moment dat zij short gaan in bepaalde aandelen, dan zou je kunnen overwegen deze zelf ook van de hand te doen. Zelf short gaan zou ik echter niet doen. De risico`s die dit met zich meebrengt zijn gewoonweg te groot voor een particuliere belegger. Als beginnende belegger zou ik me meer toeleggen op zaken zoals indexfondsen.

Via eToro kan je ook als particulier in CFD`s handelen. In de praktijk blijkt echter dat bijna 90% van de beleggers hier geld mee verliest. Als het om de koers gaat van een etf, dan is en blijft dit gewoon lastig te voorspellen. Er is bijna niemand die had verwacht dat na de start van de corona pandemie de beurs zo snel zou herstellen en inmiddels recordhoogtes heeft bereikt. 

Winst maken in een dalende markt

In een dalende markt werkt short gaan als een winstgevende strategie. Tenslotte dienen beleggingsfondsen ook geld te verdienen wanneer de koers omlaag gaat.

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is een vorm van beleggen, waarbij je het beleggen geheel uit handen geeft. Echter, je weet alleen zelf waarom je wilt gaan beleggen. Zo kan het zijn om een extra pensioen op te bouwen of om op termijn een hypotheek af te lossen. Het is van belang dat je kiest voor een vermogensbeheerder die bij jouw doelen past.

Kosten van vermogensbeheer

Een vermogensbeheerder brengt kosten in rekening. Dit is logisch, aangezien zij werkzaamheden voor jou verrichten.

Er is sprake van directe kosten en indirecte kosten. De indirecte kosten zitten verwerkt in de kosten van een beleggingsfonds of een indexfonds. De directe kosten zijn de kosten die een vermogensbeheerder in rekening brengt. Dat is de vergoeding voor de diensten die zij verlenen. Deze kosten worden in rekening gebracht als een percentage van het beheerde vermogen. 

Transparante kosten

Voordat je dat daadwerkelijk jouw geld onder gaat brengen bij een vermogensbeheerder, dien je goed op de hoogte te zijn van de kosten. Deze kosten dienen ook transparant te zijn. Er dient te kunnen worden aangegeven wat de directe kosten zijn, waaruit deze bestaan en hoeveel de indirecte kosten bedragen. Laat je op dit punt goed voorlichten.

Hogere kosten bij een actief fondsbeheer

Bij sommige vormen van vermogensbeheer wordt het geld geïnvesteerd in beleggingsfondsen. Hierdoor is er sprake van relatief weinig transacties, hetgeen tot lagere kosten leidt. Een meer actieve en ook offensieve vorm van beleggen, is het direct beleggen in verschillende aandelen. Dit zal leiden tot meer transacties en zal daarom ook leiden tot hogere kosten.

Actief vermogensbeheer

Dit zijn dan met name de indirecte kosten, maar het kan ook invloed hebben op de directe kosten. Het zal qua tijd meer investering vereisen van de de vermogensbeheerder.

Defensief beleggen

Bij defensief beleggen wordt het geld belegd in verschillende beleggingsfondsen. Je kan je in dat geval afvragen hoeveel toegevoegde waarde een vermogensbeheerder heeft in dat geval. 

Bij defensief beleggen is er sprake van een lange termijn doel. Het vermogen zal jaarlijks groeien, maar je zal geen spectaculaire rendementen realiseren. Daar is een zeer offensief beheer voor nodig.

Bij zeer defensief beleggen, kan je ook zelf een aantal defensieve beleggingsfondsen uitzoeken.

Risico`s van beleggen

Ook al maak je gebruik van vermogensbeheer, je kan altijd jouw inleg verliezen. Experts weten ook niet altijd wat er op de financiële markten gaat gebeuren. Je mag wel verwachten dat zij door hun expertise en ervaring beter in staat zijn om risico`s in te schatten. Maar beleggen brengt risico met zich mee en dat is simpelweg niet uit te sluiten.

Ga er niet vanuit, doordat je met een vermogensbeheerder in zee gaat, dat het wel goed zit met het rendement. Ook het rendement van vermogensbeheer kan tegenvallen. Helaas heb ik hier zelf slechte ervaringen mee.

Opletten met wie je in zee gaat

Er zijn behoorlijk wat vermogensbeheerders actief. Meer dan 200 om precies te zijn. Naast bekende namen zoals de grote banken, zijn er ook kleinschalige vermogensbeheerders. Hierbij is het verstandig om altijd te controleren of er sprake is van een vergunning die is afgegeven door de AFM.

Daarnaast is er een verschillen commissie, de Kifid. Een uitspraak van KIFID is in principe bindend.

Vermogensbeheerder selecteren

In de praktijk komt echter naar voren, dat niet iedereen zich hieraan houdt

Een partij die in het verleden een dergelijke uitspraak naast zich neer heeft gelegd is beter om te vermijden. Is dit van tevoren niet duidelijk, leg dit dan in ieder geval vast op papier. Aangezien je nog keuze hebt uit meer dan 200 andere partijen die jouw vermogensbeheer kunnen uitvoeren, zou ik persoonlijk op zoek gaan naar een andere partij.

Verschillende types vermogensbeheerders

Je hebt vermogensbeheerders die het vermogen van verschillende klanten op eenzelfde, op basis van de gekozen strategie, beleggen. Een dergelijke vermogensbeheerder kan al interessant zijn vanaf een vermogen van 25.000€. 

Daarnaast heb je vermogensbeheer wat specifiek op de wensen van een klant wordt afgestemd. Je spreekt dan over individueel vermogensbeheer. Hierbij is er sprake van persoonlijke aandacht en vindt er regelmatig overleg plaats. Dit is alleen weggelegd voor de grotere vermogens. 

Je komt dan terecht bij een private bank, zoals bijvoorbeeld Van Lanschot, waar je terecht kunt met een vermogen vanaf 500.000€. Private banking is voor de meeste mensen echter niet weggelegd.

Zijn historische rendementen een goede leidraad?

Naast de aanbieder met de laagste kosten, is het erg aantrekkelijk om te kiezen voor de partij, die in het verleden de hoogste rendementen heeft behaald. Echter, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Kijk daarnaast ook naar de rendementen over een langere periode. Iedereen kan wel een keer geluk hebben en in een jaar een hoog rendement realiseren. De goede vermogensbeheerders daarentegen, realiseren jaar in jaar uit goede rendementen. Een hoog rendement in een bepaald jaar, kan er ook op duiden dat er sprake is van een hoog risico.

Vergelijk bijvoorbeeld het behaalde rendement met de ontwikkeling van de AEX index. Dat is een goede leidraad om te beoordelen of de vermogensbeheerder goed werk heeft geleverd.

Waarin wil je beleggen?

Wil je duurzaam beleggen? Dat is uiteraard mogelijk. Je kan aangeven in wat voor industrieën je absoluut niet wilt beleggen. Wanneer je jouw geld laat beleggen, dan heb je hier uiteraard zeggenschap over. Het is wel verstandig om dit goed na te vragen. Sommige minder duurzame industrieën bieden aantrekkelijke rendementen, waardoor het voor een vermogensbeheerder aantrekkelijk kan zijn om in een dergelijke industrie te investeren.

Duurzaam vermogensbeheer

Overzicht houden in de vermogensopbouw

Het is voor vermogensbeheer op de lange termijn niet zo, dat je elke dag dient te kijken hoe je ervoor staat. Het is soms zelfs beter om dat niet te doen. De beurs vertoont altijd fluctuaties, waardoor er ook tijden zijn, dat het even tegenzit. 

Echter, als je vermogensopbouw nastreeft voor de lange termijn, dan dien je jezelf min of meer af te sluiten voor korte termijn koersschommelingen. Online vermogensbeheer zorgt ervoor dat je altijd inzicht hebt in de waarde van uw beleggingen.

Laat je goed informeren

Het kiezen voor een bepaalde vermogensbeheerder is een belangrijke beslissing. Zij gaan uiteindelijk jouw geld beheren. Zorg er daarom voor dat je de verschillende mogelijkheden goed vergelijkt en de vergunningen checkt. 

Persoonlijk met iemand spreken is in mijn opinie ook van belang. In een persoonlijk gesprek, face to face of per telefoon, krijg je vaak een gevoel bij iemand. Dat kan dan een goed gevoel zijn maar ook een slecht gevoel.

Laat je in ieder geval niks wijsmaken en let op de feiten.

Koers patronen

Koers patronen

Koers patronen ontdekken is de essentie van de technische analyse. Of er nu sprake is van een stijgende trend of dalende trend, technische indicatoren tijdig waarnemen, is de basis voor goede en winstgevende beslissingen.

Wat zeggen koers patronen?

Niet iedereen is overtuigd van het nut van koers patronen. In mijn opinie zijn patronen die je kunt ontdekken wel degelijk van belang. Daarentegen, als ik zou moeten kiezen tussen trendanalyse en koers patronen als basis voor de te nemen beslissingen, dan zou ik toch voor de trendanalyse gaan.

Welke patronen worden er gebruikt?

Standaard zijn er een aantal patronen die handelaren proberen te ontdekken. Vervolgens worden deze patronen gebruikt om een koersdoel te stellen.

Hoofd- en schouder patroon

Van dit patroon zijn er twee varianten. De top en de omgekeerde versie. Gebruik je het top patroon, dan is er sprake van een top met daar aan beide kanten gelegen een lager niveau. De hoogste koers is dan het hoofd en de lagere koers zijn de schouders. Tussen de schouders wordt vervolgens de neklijn getrokken. Dit kan je zien als een steunlijn.

De volgende stap is het verschil berekenen tussen de hoofd en nek koers. Komt de koers beneden de nek lijn uit, dan is er sprake van een nieuw koersdoel. Dit doel is dan gelijk aan de koers van de neklijn - (hoofd - schouders). 

Stel dat de koers van de top 50€ is en de neklijn is getrokken op 45€. Indien de koers dan onder de 45€ schiet, dan wordt er een nieuw koersdoel uitgesproken van 40€.

Gebruik je een omgekeerd hoofd en schouder patroon? Dan wordt dezelfde systematiek gebruikt, alleen dan om het koersdoel van een stijgende koers te bepalen. Bij dit patroon zal de hoofdkoers onder de koers van de nek lijn liggen. 

Driehoeken

Bij de driehoeken wordt er een patroon gezocht, welke een richting aangeeft. De richting van de driehoek zou dan de richting van de koers dienen aan te geven. Het patroon bestaat uit drie mogelijke scenario`s.

Is er sprake van een stijgende driehoek? Dit zou erop kunnen duiden dat het een goed moment is om te gaan kopen. Er bestaat dan kans op een opwaartse uitbraak.

Koers patronen driehoek

Is er sprake van een symmetrische driehoek? Dan is er weinig te zeggen over de te verwachten koers. Er kan dan zowel sprake zijn van een uitbraak naar boven als ook een uitbraak naar beneden.

Een dalende driehoek zou kunnen duiden op een neerwaartse uitbraak, waardoor het wordt opgevat als een verkoopsignaal.

Dubbele top en dubbele bodem

Bij het zien van een dubbele top, wordt er geredeneerd dat er in de toekomst ook sprake zal zijn van een dubbele top. Indien een nieuwe top beneden de koers van de oude top komt te liggen, dan zou het kunnen dat de toekomstig hoogste koers ook rond die nieuwe top zou kunnen komen te liggen. 

Dubbele top

Ook hier wordt er weer gewerkt met een neklijn om het verschil tussen de hoogste koers en de schouders te bepalen. Het verschil tussen deze twee wordt vervolgens afgetrokken van de nieuwe top om de toekomstige top te bepalen.

Bij een dubbele bodem is er sprake van het omgekeerde. Hier zal de bodem dan steeds hoger komen te liggen omdat er sprake is van een stijgende trend.

Toekomst en verleden

Er wordt bij beleggen altijd op gehamerd dat het verleden geen garanties biedt voor de toekomst. Dit zorgt ervoor dat geld investeren zonder risico in de praktijk niet voorkomt. Toch kijk je bij het bepalen van koerspatronen naar het verleden, om een patroon te vinden dat iets vertelt over de toekomst. 

Eigenlijk is dit iets wat een technisch analist continue doet. Het vinden van signalen op basis van historische data om een strategie voor de toekomst vast te stellen.

Daytraden

Koers patronen worden vaak ingezet bij het daytraden. Als je op die manier wilt leren traden, dan komen alle mogelijke patronen uitgebreid aan bod. In mijn opinie is dit logisch. 

Koerspatronen zeggen in mijn opinie meer over hoe een koers op korte termijn gaat reageren dan op de lange termijn. Bij daytraden ben je alleen geïnteresseerd in de korte termijn, waardoor dit een goede match is.

Bij beleggen op de lange termijn hecht ik persoonlijke meer waarde aan de fundamentele analyse, om de waardering van aandelen te beoordelen.

AEX samenstelling

AEX samenstelling

De AEX samenstelling is gebaseerd op de 25 grootste aandelen die worden verhandeld op de Amsterdamse beurs. Hierbij wordt er gekeken naar de handelsomzet (volume x prijs). Je hoort op het nieuws vaak de standen van de AEX voorbijkomen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk? 

Wat is de AEX index

De AEX samenstelling zorgt ervoor dat de index een indicatie geeft van de prestatie van de beurs. Wel is het zo, dat doordat grote ondernemingen een groot gedeelte van de AEX index (Amsterdam Exchange Index) uitmaken, dat dit een vertekend beeld kan geven. 

Indien een van de grootste spelers in de index een koersdaling laat zien, dan zal de index al snel dalen. Dit terwijl veel andere aandelen wel een koersstijging kunnen noteren.

Free float

Bij de weging in de AEX wordt er gebruik gemaakt van de free float. Dit zijn de vrij verhandelbare aandelen. Bijna alle bedrijven hebben ook aandelen in hun eigen bezit, die niet op de beurs kunnen worden verhandeld. 

Stel dat er van een bedrijf slechts 10% van de aandelen op de beurs worden verhandeld. In dat geval zou het een verkeerd beeld geven, indien de weging in de AEX wordt bepaald op basis van het totale aantal aandelen en niet op het aantal vrij verhandelbare aandelen.

1 aandeel bepaalt maximaal 15% van de index

Tegenwoordig is het zo dat een aandeel slechts voor 15% de AEX index mag bepalen. In een ver verleden was het wel eens zo, dat het aandeel Shell een nog groter gedeelte van de AEX index bepaalde.

In dat geval wordt het meer een index van hoe een bepaalt bedrijf presteert, dan dat het een algemene indruk geeft van het beursklimaat.

15% AEX samenstelling

Op dit moment is ASML de grootste speler in de AEX index. Jarenlang werd deze positie ingenomen door Royal Dutch Shell, maar deze positie zijn zij sinds begin 2016 kwijtgeraakt.

ASML bepaalt de index voor 13,55%. Bedrijven zoals Randstad tellen voor minder dan 1% mee. Dit geeft direct aan, dat een koersbeweging van Unilever lastig te compenseren is voor de kleine spelers in de AEX. De drie grootste partijen in de AEX bepalen de index voor ongeveer 33%.

Beleggen in de AEX index

Beleggen in een AEX indexfonds houdt dus eigenlijk in, dat je belegd in de 25 grootste en meest verhandelde aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs. Een dergelijk indexfonds volgt de index op de voet. De waarde van de index is dan ook direct verbonden aan de koers van een indexfonds.

Dit is een meer passieve vorm van beleggen dan het zelf kopen van aandelen. Toch heeft dit in de loop der jaren wel een goed rendement opgeleverd. Het rendement bedraagt sinds de oprichting van de index gemiddeld 10,4% per jaar. Wel is sprake van grote uitschieters naar beneden en naar boven. Voor beginnende beleggers is een indexfonds in onze opinie een goede keuze. Door de uitschieters is het echter ook weer geen vorm van geld investeren zonder risico.

Buitenlandse indexen

Naast het beleggen in de AEX index kan je ook beleggen in buitenlandse tegenhangers zoals de Dow Jones Index of de CAC index. Maar ook is het mogelijk om te beleggen in een Aziatische index. Op die manier is het mogelijk om een zekere vorm van risicospreiding toe te passen.

Wel zullen indexen vaak in eenzelfde richting bewegen, waardoor de risicospreiding beperkt is.

Buitenlandse index

Aanpassingen van de index

Doordat de aandelenmarkt altijd in beweging is, wordt door de Euronext Amsterdam de samenstelling van de AEX index dan ook regelmatig aangepast. Eén keer per kwartaal wordt de weging van de verschillende aandelen opnieuw beoordeeld. 

Er kan dan ook sprake van zijn dat er aandelen uit de AEX index verdwijnen en nieuwe aandelen worden toegevoegd. 

Doorgaans is er echter slechts sprake van marginale wijzigingen. Dit is ook  van belang om de stand van de index door de loop der jaren met elkaar te kunnen vergelijken.

Recente wijzigingen in de samenstelling van de index

De laatste jaren hebben er een aantal wijzigingen in de samenstelling van de index plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt: 

  • Maart 2019 - Adyen en IMCD zijn opgenomen in de index. 
  • 23 maart 2020 - Just Eat opgenomen in de samenstelling van de AEX index. 
  • 22 maart 2021 - ABN AMRO en Galapagos hebben de index verlaten en zijn vervangen door Signify en BE Semiconductor Industries

Gevolgen van het betreden of verlaten van de index

Het betreden of verlaten van de index kan gevolgen hebben voor de koers van een aandeel. Door het opnemen in de AEX index, kan er extra vraag ontstaan naar de specifieke aandelen. AEX indexfondsen dienen namelijk het aandeel aan te kopen. Een tegengesteld effect kan ontstaan, wanneer een aandeel uit de AEX samenstelling wordt gehaald.

Daarnaast kan het ook het sentiment beïnvloeden. Het wordt toch vaak als pijnlijk ervaren, wanneer een specifiek aandeel niet langer deel uitmaakt van de samenstelling van de AEX index. AEX bedrijven hebben uiteindelijk toch meer aanzien bij beleggers.

GME koers

GME koers hedge funds

Het verhaal achter gamestop is erg interessant. De GME koers is door het dak gegaan, terwijl dit absoluut niet gerechtvaardigd werd door de resultaten van het bedrijf. Wat is hier nu precies aan de hand?

Via Reddit is er een enorme hype gecreëerd. Dit heeft grote institutionele beleggers ontzettend veel geld gekost. Dat was ook het doel van deze actie.

Wie of wat is Gamestop?

Gamestop is een Amerikaanse bedrijf, dat winkels bezit waar met name videospellen worden verkocht, maar ook andere consumentenelektronica. Alleen al in Amerika bezitten zij ongeveer 5800 winkels. Ook bezitten zij alle intellectuele eigendomsrechten van een aantal videogames.

Zoals zoveel retailers hebben zij het moeilijk. De laatste jaren zijn zij dan ook verliesgevend. In de laatste drie boekjaren hebben zij tezamen maar liefst een verlies van 1,3 miljard USD geleden. 

Je zou zeggen, dat is niet een bedrijf waarvan je aandelen zou gaan kopen. Toch zijn veel beleggers deze aandelen gaan kopen.

Short posities

Indien beleggers of handelaren verwachten dat een koers gaat dalen, dan nemen zijn een short positie. Dit houdt in dat zij de aandelen niet in hun bezit hebben, maar al wel vast op een toekomstige datum hebben verkocht. Om dit rendabel te maken, dient de koers in de tussentijd te dalen.

Je kan dan de aandelen tegen een lagere prijs aankopen dat dat je deze hebt verkocht.

GME koers short selling

Doordat grote institutionele beleggers grote shortposities bezaten in gamestop, was het voor hen van groot belang dat de GME koers zou gaan dalen. In principe was dat ook realistisch, want het bedrijf draait al vele jaren verlies. Shortposities is een van de financiële instrumenten waarmee hedgefunds ontzettend veel geld verdienen.

Koersbepaling op basis van vraag en aanbod

Doordat de koers van een  aandeel voor een groot gedeelte wordt bepaald door de relatie tussen vraag en aanbod, was het plan om deze koers te gaan beïnvloeden. Doordat talloze kleine beleggers hebben meegedaan aan deze hype, ontstond er een ontzettend grote vraag.

Voordat deze vraag in gang werd gezet noteerde de GME koers zo rond de $5. Alleen al in Nederland zijn 30.000 beleggers het aandeel gaan kopen. Er zijn zelfs 40 beleggers in Nederland, die voor meer dan een miljoen euro aan aandelen hebben gekocht. Dit heeft de koers doen exploderen. Op een gegeven moment noteerde het aandeel zelfs een koers van rond de $450. Real time zag je de koers omhoog schieten. Ook voor daytraden leverde dit een gouden kans. 

De huidige koers van gamestop corp

Verrassenderwijs noteert de koers van het aandeel op dit moment nog steeds zo rond de $200. Dat is toch redelijk extreem, als je de financiële resultaten bekijkt.

Persoonlijk denk ik dat er veel kleine beleggers zijn dit laat zijn ingestapt. Zij zitten nu met dure aandelen in hun maag. Als je realistisch gaat kijken, dan is een aandeel in Gamestop echt niet meer waard dan maximaal $10. Beleggers die belegd hebben met geleend geld hebben hierdoor toch een flink probleem. 

GME huidige koers

Afgelopen jaar hebben zij weer een verlies van 210 miljoen dollar geleden. De vraag is wanneer je de koers op de financiële markten weer terugziet gaan naar een realistische koers.

Enorme verliezen voor hedgefunds

Deze ontwikkeling leverde hedgefunds een groot probleem op met hun shortposities. Stel dat je een shortpositie aanhield, waarbij je tegen $5 had verkocht. Nu diende je opeens meer dan $300 te betalen om het aandeel daadwerkelijk te kunnen aanbieden. 

Melvin Capital, een groot hedgefund, had nadat zijn hun shortpositie hadden gesloten een kapitaalinjectie van $3 miljard nodig. Een ander hedge fund, White Square Capitall, is zelfs geheel gestopt met zijn activiteiten.

De gevolgen van GME

In principe vind ik het een goed signaal, dat hedge funds niet zomaar alles kunnen doen wat zij willen. Grote hedge funds kunnen namelijk ook koersen beïnvloeden. En dat doen zij voornamelijk niet in positieve zin. Daarnaast, als ik je vertel dat de 15 hedge fund managers van Melvin Capital in 2020 gezamenlijk 23 miljard dollar verdienden, waarbij de grootste verdiener Chase Colman was, met een bedrag van 3 miljard USD, dan is er verandering nodig op dit vlak.. En dat in 1 jaar! 

Vanuit dat oogpunt is het in mijn opinie goed dat dit soort bedrijven duidelijk wordt gemaakt, dat ze niet zomaar alles ongestraft kunnen doen.

Aan de andere kant brengt het wel nieuwe onzekerheid in de aandelenmarkt. Het geeft aan dat indien er maar genoeg mensen meedoen, dat aandelenkoersen kunnen worden gemanipuleerd. Dit is niet alleen een hoog risico voor een hedge fund. Vergeet namelijk niet dat bijvoorbeeld ook pensioengelden van Nederlanders op de beurs worden belegd. Beleggen levert hierdoor nog een extra risico op.

Indexfonds

Indexfonds

Als je leest over beleggen, dan kom je vaak de term indexfonds tegen. Een indexfonds is een beleggingsfonds dat gebaseerd is op een bepaalde index. 

Het streven hierbij is om hetzelfde rendement te behalen als de onderliggende index. Tegenwoordig worden dergelijke fondsen ook vaak een etf`s genoemd, ofwel een exchange traded fund.

In deze context wordt er ook wel gesproken van passief beleggen, omdat er simpelweg een index wordt gevolgd en er geen sprake van is dat jezelf beslissingen dient te nemen over het aankopen en verkopen van specifieke fondsen. Hier krijg je wel mee te maken wanneer je zelf gaat beleggen.

Hoe ziet een indexfonds eruit?

Ga je investeren in een AEX indexfonds, dan zullen dezelfde aandelen die in de AEX zijn opgenomen in het fonds in dezelfde proporties zijn vertegenwoordigd. Op die manier zal het het fonds de index volgen. Wil je investeren in een bepaalde beursindex, dan is er altijd wel een bijbehorend indexfonds te vinden.

Dit verklaart direct waarom het voor een aandeel niet voordelig is wanneer zij niet langer in bepaalde index zijn opgenomen. 

Beleggingsfondsen zullen dit aandeel dan gaan afstoten want anders is het beleggingsfonds niet langer gelijk aan de index. Dit zorgt ervoor dat er meer aanbood ontstaat van de aandelen die uit een index worden verwijderd.

Beleggen met beperkt risico

Bij een indexfonds is er per definitie sprake van meerdere onderliggende aandelen. Dit zorgt voor het basisprincipe van risicospreiding. Wel is het risico verschillend per indexfonds.

Een fonds dat specifiek op een bepaald soort aandelen is gericht zal een hoger risico met zich meebrengen dan een breed fonds. Zo is een AEX fonds een erg breed indexfonds. Aandelen van bijna alles sectoren zijn hierin vertegenwoordigd. 

Een fonds bijvoorbeeld gericht op vastgoed, zal alleen investeren in vastgoed gerelateerde aandelen. Indien de vastgoedmarkt het dan niet goed doet, zal dit fonds ook niet goed presteren.

Indexfonds en risico

Risicospreiding

Bij een AEX fonds, waarin alle beursgenoteerde bedrijven van de AEX zijn vertegenwoordigd,  zal je meer zien dat bepaalde aandelen het goed doen en andere aandelen zullen het minder doen. Per saldo zullen de minnen en plussen elkaar voor een groot gedeelte opheffen zodat er sprake zal zijn van een stabieler rendement. 

Daarentegen zal je ook minder grote uitschieters naar boven tegenkomen. Risicobeperking houdt nu eenmaal in dat de kans op een zeer hoog rendement ook afneemt.

Of het nu om aandelen of obligaties gaat, er zijn tal van indexfondsen waarin je kunt beleggen.

Beleggen met lage kosten

Een ander verschil tussen een actief en passief beheerd fonds zijn de kosten. Een bijkomend voordeel van het indexbeleggen is dat de kosten van het beleggen lager uitvallen.

Het beleggen kan geheel worden geautomatiseerd waardoor er eigenlijk geen fondsbeheerders nodig zijn. Het zijn eigenlijk passief beheerde beleggingsfondsen.

Lage kosten beleggen

Actief beheerde fondsen brengen voor banken veel meer kosten met zich mee.

Actief beheerde beleggingsfondsen dienen dan ook beter te presteren dan een index, om de hogere kosten te rechtvaardigen.

Voor wie is indexbeleggen geschikt?

Ben je geen actieve belegger, of heb je hier geen interesse in, dan kan je door het indexbeleggen toch een aandelenportefeuille opbouwen. Je hoeft dan zelf bijvoorbeeld niet het financiële nieuws te volgen. Dit is wel het geval wanneer je zelf een aandelenportefeuille gaat opbouwen. Indexbeleggen is in onze opinie dan ook een goede keuze voor beginnende belleggers.

Daarnaast brengt actief beleggen, of laten beleggen, doorgaans hoge kosten met zich mee. Hetzelfde geldt voor actief beheerde fondsen, waar je een percentage van het vermogen als beheerders fee dient te betalen. Dit percentage ligt doorgaans tussen de 1% en 2% per jaar, hetgeen ten koste gaat van het rendement. Dit zijn de kosten bovenop de kosten van de beleggersgsrekening

Beleggen voor beginners

Beleggen voor beginners

Beleggen wordt steeds populairder. Voordat je hiermee begint, is het in onze opinie raadzaam een training of cursus beleggen voor beginners te volgen. Op die manier worden je de basisbeginselen van het beleggen bijgebracht. 

Om je alvast op weg te helpen, hebben wij een aantal basisbeginselen op een rij gezet.

Beleggen en risico

Beleggen en risico horen bij elkaar. Dit is waarschijnlijk het eerste wat aan bod zal komen bij een training beleggen voor beginners. Vanuit dit oogpunt wordt het dan ook altijd aangeraden om alleen te gaan beleggen met geld dat je kunt missen. 

In andere woorden, ga niet beleggen met geld dat je in de toekomst echt nodig hebt. En ga zeker niet beleggen met geleend geld. Hier dien je ook rekening te houden met onverwachte uitgaven die op je pad kunnen komen.

Risico`s zijn verschillend voor verschillende beleggingsproducten. Obligaties hebben een laag risico en cryptocurrencies daarentegen zijn weer extreem risicovol.

Het belang van risicospreiding

Een ander basisbeginsel is dat risicospreiding altijd belangrijk is. Ga je al jouw spaargeld investeren in een specifiek aandeel, of ander financieel product, en gaat dat mis, dan ben je al jouw geld kwijt. Leren beleggen zorgt ervoor dat je door het spreiden van beleggingen risico`s kan beperken.

Van belang bij risicospreiding is om ook te kiezen voor producten die niet met elkaar verbonden zijn. Ga bijvoorbeeld niet alleen spreiden over verschillende onroerendgoedfondsen. Want stort de onroerendgoed markt in elkaar, dan zullen al deze beleggingen minder waard worden. 

Goed gespreide beleggingen zullen het risico drastisch verminderen. Uit dit oogpunt kan je ook een belegging in obligaties overwegen. Het verwachte rendement zal dan wel iets lager zijn, het zal het risico aanzienlijk doen dalen.

Beleggen doe je voor de lange termijn

Beleggen voor beginners houdt ook in dat je begrijpt dat je gaat beleggen om over lange termijn vermogen op te bouwen.

Wil je snel geld gaan verdienen, dan dien je te beleggen in risicovolle producten. Je loopt dan echter ook het risico dat je veel geld kan verliezen. 

Een beleggingsadviseur zal je erop wijzen dat je een beleggingsportefeuille opbouwt voor een lange termijn. Jouw vermogen laten groeien is hier de doelstelling en niet zo zeer grote winsten maken op korte termijn.

Beleggen voor beginners lange termijn

Cursussen beginnen met beleggen

Er zijn verschillende cursussen beschikbaar die je op weg helpen met thema beleggen.

Een aanrader in onze opinie is de trading navigator methode. Dit is niet alleen een cursus op het gebied van beleggen voor beginners, maar zorgt ervoor dat je een expert wordt op dit gebied. 

Er is een gratis training beschikbaar, waarmee je direct al veel leert. Daarnaast is dit een goede optie om meer te weten te komen over de training, zodat je kan beslissen of dit iets voor jou is.

De website beleggen.com biedt ook een interessante cursus voor beginnende beleggers. Je kunt bovendien direct een gratis e-book downloaden, wat je gaat leren hoe je eenvoudig winstgevende aandelen kan selecteren. 

Dit ebook is geschreven door Harm van Wijk, een ervaren belegger en een autoriteit op het gebied van beleggen in Nederland.

Zelf beleggen of laten beleggen

Je hebt altijd de keuze om zelf te gaan beleggen of je geld te laten beleggen door een vermogensbeheerder of bank. Wanneer je laat beleggen, dan hoef je zelf geen handeling op de beurs uit te voeren. De kosten van het beleggen zullen dan wel hoger uitvallen.

Om op die manier aan de slag te gaan dien je alleen een beleggingsrekening te openen en jouw risicoprofiel samen te stellen. Het moment van koop en verkoop is het lastigste bij het beleggen in aandelen. Op die manier laat je dat over aan een expert. Zij beleggen voor jou.

Laten beleggen met maandelijkse inleg

Je kan ook laten beleggen met kleine bedragen. Zo kan je bijvoorbeeld elke maand een klein bedrag storten en op die manier over langere termijn vermogen opbouwen. Op die manier wordt starten met beleggen eenvoudig.