Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn meerdere beleggingen die zijn samengebracht in één fonds. Een dergelijk fonds wordt actief beheerd waarbij de beheerders de aandelen koopt en verkoopt.

Beleggingsfondsen

Is dit een veilige manier van beleggen?

100% veilig beleggen bestaat niet. De slogan resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst is dan ook van toepassing. Wel is het risico kleiner, doordat er sprake is van een zekere mate van risicosprei

Daarentegen zijn er wel veel beleggingsfondsen die in één specifieke sector beleggen, waardoor er een correlatie zal bestaan tussen de rendementen van de verschillende beleggingen.

Zo belegt het fonds RobecoSAM Smart Energy Equities het beschikbare vermogen in duurzame energie. Wanneer het niet goed zou gaan met deze sector, dan is het aannemelijk dat alle individuele beleggingen het niet goed zullen doen. Daarentegen ben je wel beschermd tegen hele grote verliezen. De kans dat alle bedrijven waarin wordt geïnvesteerd failliet gaan is te verwaarlozen.

Beginnende beleggers

In mijn opinie zijn beleggingsfondsen met name goede beleggingsinstrumenten voor beginnende beleggers en de beleggers die niet actief aan de slag willen. Investeren in een beleggingsfonds doe je namelijk voor de lange termijn. Er zal doorgaans geen sprake zijn van hoge rendementen op korte termijn.

Beleggingsfondsen vergelijken

Om de beste beleggingsfondsen te vinden, is vergelijken een must. Het is echter wel zo dat vergelijken van resultaten alleen mogelijk is op basis van historische rendementen. Daarnaast kun je bekijken waarin het geld wordt belegd. Steeds meer mensen kiezen bewust voor duurzame fondsen.

Er zijn 4 verschillende fondsen waarin je kunt beleggen:

Hierbij vertegenwoordigen de obligatiefondsen en de mixfondsen het laagste risico. Een aandelenfonds heeft per definitie een hoger risico. Een hedgefonds heeft het hoogste risico. 

Dit is echter ook het fonds waarbij de hoogste rendementen worden behaald. Daarnaast wordt een dergelijk fonds erg actief beheerd en zijn er ook behoorlijke eisen met betrekking tot het minimale bedrag dat je dient te investeren.

Fondsen van banken en brokers

Sommige banken bieden hun eigen beleggingsfondsen aan. Zo hebben Robeco en de ABN AMRO hun eigen fondsen.

Naast de Nederlandse beleggingsfondsen kun je ook investeren in fondsen van grote internationale investeringsmaatschappijen zoals BlackRock en Vanguard.

De ING biedt de mogelijkheid tot beleggen in ongeveer 1000 verschillende fondsen, de ABN AMRO biedt toegang tot ongeveer 600 verschillende fondsen en het aanbod bij de Rabobank is met 350 fondsen net iets kleiner. 

Je kunt ook gewoon via de ING de beleggingsfondsen van de ABN Amro aanschaffen. Wel is het vaak zo, dat wanneer je de fondsen van de bank waar je jouw beleggingsrekening hebt lopen aanschaft, dat dan de transactiekosten lager zullen zijn. Zij maken dan namelijk hun winst uit het beheer van het beleggingsfonds.

beste beleggingsfondsen

Analyseren van historische rendementen

Als je kijkt naar het RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR fonds, dan is op het eerste gezicht het 3 jaars rendement erg aantrekkelijk. Ga je echter kijken naar de rendementen per jaar, dan ligt het rendement over de afgelopen 12 maanden op slechts 2,92%. 

In november 2021 lag de koers rond de 38€ en in juni 2022 was deze teruggezakt naar 28€. Op dit moment ligt de koers zo rond de 35€. Was je in november 2021 ingestapt, dan zou je dus nog steeds op verlies staan.

Periode Rendement
1 jaar 2,92%
3 jaar 20,87%
5 jaar 17,04%

(Stand maart 2023)

Hoogste koers 12 maanden: 36,00€
Laagste koers 12 maanden: 29,11€

Het RobecoSAM Smart Materials Equities F EUR fonds noteert een gemiddeld rendement over 3 jaar van 11,51%. Echter, over het laatste jaar is het rendement negatief, te weten -2,25%. Over een periode van 5 jaar ligt het rendement op 5,68%.

Periode Rendement
1 jaar -2,25%
3 jaar 11,51%
5 jaar 5,68%

(Stand maart 2023)

Hoogste koers 12 maanden: 290,99€
Laagste koers 12 maanden: 247,23€

Een gemiddeld rendement zegt niet alles

Bovenstaande voorbeelden geven aan, dat zomaar even een gemiddeld rendement over een bepaalde periode bekijken, niet altijd het juiste beeld geeft. Het moment van instappen zal uiteindelijk bepalen hoe jouw rendement zal zijn. 

Was je in het bovengenoemd fonds in juni 2022 ingestapt, dan zou het rendement op dit moment rond de 20% liggen. Was je eind augustus ingestapt dan zou het rendement -3% zijn.

Let ook op de beheerskosten

Naast de rendementen, is het ook verstandig om de kosten die aan het fonds worden toegerekend, te bekijken. Omdat aan het beheer van een beleggingsfonds kosten zijn verbonden, is het logisch dat deze worden doorberekend. 

Dit worden beheerskosten genoemd. Deze kosten verschillen van fonds tot fonds en gaan ten laste van het netto rendement.

beleggingsfondsen vergelijken

Hoe kan je in een beleggingsfonds investeren?

Om daadwerkelijk te gaan investeren in beleggingsfondsen, dien je een beleggingsrekening te openen. Dit is bij praktisch elke bank, sommige online banken daargelaten, mogelijk. 

Ook kun je bij steeds meer online brokers terecht. Er zal dan worden gesproken over ETF's in plaats van beleggingsfondsen. Deze twee beleggingsinstrumenten zijn bijna aan elkaar gelijk. Het enige is dat een ETF beter verhandelbaar is. Dus ook bij een betrouwbare online broker kun je prima terecht.

Voordat je daadwerkelijk een beleggingsrekening gaat openen, is het van belang om eerst goed de kosten te vergelijken. Kijk hierbij niet alleen naar transactiekosten maar bijvoorbeeld ook naar de administratiekosten, kosten van geld opnemen en dergelijke. De kosten van banken en brokers zijn helaas niet altijd even transparant.